Obxectivos

Obxectivos

Os obxectivos establecidos dentro do grupo de innovación Biofore Plus son os que se indican a continuación:

  Avaliar os rendementos e custos da tecnoloxía de apeo e acumulación desenvolvida por NISULA OY no cabezal 285e+ en comparación  coas tecnoloxías que actualmente se empregan en Galicia para o aproveitamento de biomasa forestal.

Determinar os factores que afectan aos rendementos do cabezal acumulador NISULA OY 285e+ e elaborar modelos de produtividade.

Avaliación medioambiental da nova tecnoloxía no que atinxe a calidade e eficacia de execución en prevención de incendios forestais e restauración de montes incendiados.

Analizar e caracterizar as diferentes biomasas xeradas a nivel enerxético e estudar as temperaturas de fusión das cinzas xeradas en cada escenario.

Aplicar índices experimentais vangardistas para determinar os potenciais problemas de escarificación e o hollinado da biomasa xerada.

Avaliar o potencial fertilizante das cinzas de combustión de biomasa forestal para o seu emprego en agricultura e na          preparación de terreos.

Preparación de diferentes substratos e granulometrías para aplicar nas balsas de xurro e minimizar as emisións de gases de efecto invernadoiro.

Avaliar a redución de emisións de gases de efecto invernadoiro como amoníaco, metano e oxido nitroso a atmosfera en fosas de xurro mediante o emprego de biomasa combustionada (biocarbón) e biochar.

Avaliar a redución de emisións de gases de efecto invernadoiro na aplicación de xurro con biomasa combustionada e biochar ao chan.

Estudar o valor fertilizante do xurro mesturado con biomasa combustionada e biochar.

Estudar o efecto da aplicación de xurro con biomasa combustionada e biochar sobre o crecemento de plantas.